De 7 chakraer

❤️ MULADRARA ~ ROD CHAKRA ❤️

Placering: For enden af rygsøjlen, yderst på halebenet.

Rodchakraet forbinder os med den fysiske verden - Moder jord, samt resten af universets energier.

Rodchakraet repræsenterer vores basale behov og er knyttet til følelser og tanker omkring tryghed, økonomi og fysisk tilfredshed.

❤️

Jeg bæres oppe af en understrøm af en urokkelig og grundlæggende tillid til mig selv, og til jorden som er mit hjem. Jeg er forbundet med alle jordens skabninger i livets store kredsløb.

Jeg er i en stærk og kraftfuld forbindelse til jordens inderste kerne. Herfra bliver jeg forsynet med planetens inderste varme kraft, hvis røde energi forbindes til mit rodchakra.

❤️

Aromaterapi: Gennem cedertræ skaber jeg forbindelse til naturens jordbaserede energi med følelsen af,

jeg trygt og roligt hviler i Moder jords skød.

❤️

Mantra: LAM

Jeg er: tryg og tillidsfuld. Jeg er taknemmelig for...

❤️

Yoga til Muladhara ~ Malasana ~ Garland pose ~ Yogisquat


🧡 SVADHISTANA ~ HARA CHAHRA 🧡

Placering: En håndsbredde under navlen.

Harachakraet er center for vores sensuelle energier og kreative kræfter. Herfra handler vi åbent og spontant. Harachakraet repræsenterer det biologiske livs oprindelse. Udspringelsen af nyt liv, både i forhold til vækst, personlig handlekraft og fødsel.

🧡

Jeg oplever mig selv som en del af den evige skabelsesproces.

Jeg er tro mod mine følelser, og er forbundet med min passion, lyst og kreativitet igennem orangefarvet energi. Denne strømmer til og fra mit center.

🧡

Aromaterapi: Med ylang ylang forbinder jeg mine finere sensuelle fornemmelser med nysgerrighed

og accept. Roligt hengiver jeg mine følelser i frit flow.

🧡

Mantra: VAM

Jeg føler: sanselighed og glæde. Jeg føler mig som en del af naturens cyklus.

🧡

Yoga til Svadhistana ~ Anjaneyasana ~ Crescent Moon pose ~ Lav Løber


💛 MANIPURA ~ SOLAR PLEXUS CHAKRA 💛

Placering: I mave regionen over navlen og under ribbenene.

Solar plexus er chakraet for personligheden. Her findes viljestyrke og selvværd.

Det er her vi fordøjer livet, erfaringer og ønsker. Solar plexus repræsenterer den fysiske vitalitet,

samt følelsen af indre fred og harmoni. Herfra udspringer præstationsvilje, sympati og evnen til at acceptere

de følelser livet byder på.

💛

Jeg besidder en naturlig følelse af fred til mig selv og mine medmennesker.

Jeg respekterer andres følelser mens samtidig, at acceptere egne. Jeg anerkender gamle oplevelser for betydningen i egen udvikling.

💛

Aromaterapi: Med lavendel skaber jeg ro og balance i kroppen til, at finde indre visdom frem.

Denne afslappede tilstand i kroppen sender energi til skabelsens kraft.

💛

Mantra: RAM

Jeg gør: drømme og mål til virkelighed. Jeg gør mit bedste og lærer af mine fejl.

💛

Yoga til Manipura ~ Dhanurasana ~ Bow posture ~ Buen


💚 ANAHATA ~ HJERTE CHAKRA 💚

Placering: Findes på højde med hjertet, midt på brystet.

Hjertechakraet har til opgave at forene gennem kærlighed. Herfra udspringer den ubetingede kærlighed,

der gør os i stand til at elske uden, at forvente noget gengældt.

Hjerteenergi besidder stort potentiale og er grundlag for forvandling og heldbredelse.

Gennem hjertechakraet opfattes naturens skønhed, harmonien i musik og inspirationen i kunst.

💚

Fra mit hjerte udstråler en kærlig varme, der opløser negative energier og følelser.

Jeg accepterer mine valg og erfaringer med taknemmelighed for livets lærdomstrin.

Jeg føler gennem sjælens port.

💚

Aromaterapi: Gennem rosens duft mildner og healer jeg sår i mit hjerte.

Med kærlighedsblomstens skønhed skaber jeg plads til, at elske mere med et harmoniseret udtryk for helhed.

💚

Mantra: YAM

Jeg elsker: fordomsfrit og ærligt. Jeg elsker for kærlighedens egen skyld.

💚

Yoga til Anahata ~ Ustrasana ~ Camel posture ~ Kamelen


💙 VISHUDDA ~ HALS CHAKRA 💙

Placering: Nederst på halsen.

Halschakraet er center for vores udtryksevne og kommunikation.

Herfra bringes alt til udtryk, der lever i os. Det er samtidig her vi opfanger vor egen indre stemme.

Halschakraet repræsenterer vores evne til, at kommunikere egne ønsker, behov og egenskaber.

Herfra er plads til at udtrykke sig fuldt og åbent. Samtidig er vi i stand til at tie når det vil egne sig.

💙

Gennem kærlighed fra mit hjerte er jeg fuld af tillid til føring af den person jeg er.

Jeg hører min indre stemme, der forbinder mig til min sjæl. Igennem halsen er min krop forbundet til mit sind.

💙

Aromaterapi: Med eukalyptus formidler jeg sjælens hensigt med klarhed og åbenhed.

Jeg udtrykker ord og handling harmonisk og kraftfuldt.

💙

Mantra: HAM

Jeg taler: gennem kreativitet og sandhed. Jeg taler med åbenhed for spirituel visdom og inspiration.

💙

Yoga til Vishuddha ~ Matsyasana ~ Fish pose ~ Fisken


💙 AJNA ~ TREDJE ØJE CHAKRA 💙

Placering: Mellen øjenbrynene.

Det tredje øje er center for bevidst erkendelse af tilværelsen.

Igennem det tredje øje ser vi vores fortid og fremtid ~ visdommens øje. Det 6. chakra er center for

selvindsigt, og det er her vi ser og føler vores spirituelle formål. Det er fra dette punkt vi manifesterer.

Alt der bliver til virkelighed i tilværelsen, er først opstået i form af en tanke, forestilling eller følelse.

💙

Jeg er i forbindelse med den universelle bevidsthed. Jeg lytter til min egen intuition og lader mig ikke

begrænse af mit sind. Jeg åbner for klarhed og spirituel energi.

💙

Aromaterapi: Med jasmin åbner jeg sindet for klare billeder og visioner, der bærer sandhedens budskaber.

Roligt og koncentreret forbinder jeg mit tredje øje med hjertechakraets energi.

💙

Mantra: AUM

Jeg ser: min selvindsigt og mit formål. Jeg ser verden gennem fredelige øjne.

💙

Yoga for Ajna ~ Ardha Pincha Mayurasans ~ Dolphin pose ~ Delfinen


💜 SAHASRARA ~ KRONE CHAKRA 💜

Placering: På toppen af hovedet.

Kronechakraet forbinder os med den højeste fuldkommenhed i mennesket.

I denne energi smelter det personlige energifelt sammen med det universelle energifelt.

Kronechakraet repræsenterer åndelig og psykisk velbefindende. Her oplever du dig selv som en del af noget større. Det individuelle jeg er blevet det universelle jeg. Dette er den højst mulige frekvens, der opløser begrænsninger, og fører til oplevelsen af kosmisk enhed.

💜

Jeg er i en dybere forståelse med en oplevelse af verden som relativ. Tilstande som gode eller dårlige er ikke skabt af universet, men er en del af det menneskelige sind. I dette øjeblik ER jeg.

💜

Aromaterapi: Med frankincense renser jeg mit sind og min sjæl.

Jeg skaber rummelighed til større indsigt og forståelse.

💜

Mantra: OM

Jeg ved jeg er en del af universets evige kredsløb. Jeg ved vi er alle EN.

💜

Yoga for Sahasrara ~ Sirsasana ~ Headstand ~ Hovedstand